Låt MED-AI hjälpa din vårdpersonal leverera säker och effektiv vård

AI i sjukvårdens tjänst, skapad av sjukvården för sjukvården.

vår Application för AI-accellererat process stöd

MEDAI

AI-Accelererat process stöd för
klinisk vårdpersonal

Vår applikation arbetar tillsammans med läkare och hjälper dem nå bättre resultat vid hantering av:

  • Preventiv riskhantering av somatiska vårdskador.
  • Kompetensutveckling på individuell och organisationsnivå.

Lär dig mer om hur vår applikation kan hjälpa din organisation leverera mer säker och effektiv vård.

Boka Möte

Vår Vision för EN
bättre vård genom
AI-Accelererat
process stöd

Ur en vårdtagares perspektiv kan deras relation till vårdgivare lätt ses som en serie separata aktiviteter, oftast i form av ett läkarbesök där ett botemedel eller diagnostiskt ingrepp beslutas.

Ur en vårdgivares perspektiv ser situationen helt annorlunda ut.

Styrkan i modern medicin ligger i väl beprövade processer för patienter, från konsultationer, kontinuerlig insamling av patientdata och den vetenskapliga analysen som vägleder beslutsfattande diagnostisering och behandling.

Att ha verktyg som gör det möjligt för dem att effektivt bedöma nuvarande och historiska symptom, diagnoser och behandlingsresultat är avgörande.

Därför är vi fast beslutna att ta utveckla och leverera de bästa smarta applikationerna för att hantera patientrelaterade processer till sjukvårdsindustrin.

Vi gör detta genom att utveckla lösningar en kliniska personalens perspektiv, som gör det möjligt för dem att leverera bättre resultat i sin dagliga verksamhet med att hantera patienter.

Vilka är vi?

För att utveckla toppmoderna tekniska applikationer för hälso- och sjukvård och effektivt implementera dem i storskaliga organisationer på ett sätt som uppnår högvärdeseffekt krävs ett brett spektrum av expertis.

  • En djup praktisk förståelse för vårdpersonalens dagliga arbete och de begränsningar och krav som vårdorganisationer verkar under.
  • Tvärvetenskaplig teknisk och vetenskaplig expertis som krävs för att utveckla applikationer som operationaliserar datadrivet beslutsfattande i högriskmiljöer.
  • Operativ erfarenhet av att styra digitala transformationsinitiativ på företagsnivå.

Teamet bakom Mediqtech International AB omfattar denna expertis på ett sätt som unikt positionerar oss för att ta vårdgivare till en ny nivå av operativ excellens.

Carl Swic
Cheif Executive officer

Managementkonsult i internationell försäljning och marknadsföring. Arbetat i 5 år inom vårdrekrytering.

Jamal King
Head of Product

Rekryterare inom vården med 10+ år av erfarenhet. Arbetar med Capio, Previa, regionala vårdgivare, m.fl.

Kenneth Ilvall
Cheif Medical Officer

Utbildad vid Karolinska, allmänspecialist.
Fd. verksamhetschef och startare av vårdcentraler.
Involverad i utbildningen av AT och ST läkare.
Nu medicinskt ansvarig läkare, samt vårdinnovatör.

Errol Koolmeister
Cheif Technical Officer

AI-expert och -rådgivare.
DAIR '21 AI-professional of the year.
Fd. AI-chef på H&M, Vodafone och Nordea.

Robert Luciani
Head of Researh & Development

Datavetare och AI expert.
DAIR ’22 Machine Learning professional of the year. Rådgivareför för Eriksson, Swedbank, Sandvik, m.fl.